Om os

Mentorhjælp er en dansk virksomhed, som tilbyder privatundervisning og lektiehjælp til folkeskole- og gymnasieelever.

Vi har et brændende ønske om at hjælpe børn og unge til en god fremtid i det danske uddannelsessystem ved hjælp af motiverende undervisning – og vores mission er at hjælpe vores elever til at trives bedre i skolen samt give dem succesoplevelser, der vil give dem langt større skoleglæde samt lyst til at lære. Af den grund opfatter vi ikke kun os selv som undervisere, men samtidig mentorer, som kan vejlede og hjælpe dig i gymnasiet eller jeres barn i folkeskolen godt videre.

Kernemålgruppen for os er familier, hvor det faglige i skolen er en udfordring. Dette kan blandt andet være grundet manglende motivation, dårlig trivsel og tro på egne evner. Sagt med andre ord er det vi forsøger at gøre, at gøre børn glade for skolen og give dem lyst til læring. Mentorhjælp er ikke kun for de elever, der ønsker høje karakterer, men samtidig også for dem, der har brug for en mentor som tillæg til klasseundervisningen for at få en tro på sig selv og egne evner, samt bygge faglighed langsomt op på en tryg måde .

Hos os sørger vi for topkvalificeret privatundervisning. Vi sætter høje kvalitetskrav i ansættelsesproceduren og benytter kun de mest dygtige, omgængelige og tillidsfulde mentorer. Alle er screenet og testet for personlige, faglige og pædagogiske kompetencer for at sikre høj kvalitet. Du får altid individuelt tilpasset lektiehjælp med en kvalificeret mentor, der udover at være fagligt dygtig også er trænet i elevers forskellige læringsadfærd. Derudover sørger vi for sikker og pålidelig opfølgning på forløbet, så alt foregår som det skal.

“Jeg fandt min passion for privatundervisning, efter at have undervist børn og unge et godt stykke tid i min fritid ved siden af mit jurastudie på universitetet og fandt her ud af, at rigtig mange børn mistrives i skolen. Jeg kunne med det samme mærke, at min måde at undervise på gjorde en forskel for de børn jeg underviser, og jeg begyndte hurtigt at brænde for at styrke børn og unges faglige selvtillid, hvilket gav mig blod på tanden til at starte Mentorhjælp. Grunden til navnet handlede om, at det skulle være mere end bare en virksomhed med privatundervisning. Undervisningen skulle afspejle min egen måde at undervise på, hvor jeg som underviser udover lektiehjælper fungerer som forbillede, rollemodel og mentor for eleverne. Der skulle være tale om specifik privatundervisning og lektiehjælp til den enkelte, hvor fokus skulle være på den enkelte elevs behov og udfordringer, samt på dennes måde at lære på. Mit mål med Mentorhjælp er således at skabe trivsel i skolen, give børn og unge faglig selvtillid og gøre det at lære sjovt – for absolut ingen fortjener at leve med præstationsangst, ubehag i skolen eller uden tro på sig selv.”

– Julie Gemzøe, stifter af Mentorhjælp