Matematik

Matematik består af formler og koder, som man skal være i stand til at knække – og kan man ikke det, kan faget være en stor kamp at gennemføre. Det er langt fra alle børn, der har en naturlig matematisk tankegang og som oplever matematik som nemt – tvært imod. Derfor kan det være en god idé at få en privatunderviser, der kan hjælpe jeres barn med dets problematikker inden for faget. Hvert barn har sine udfordringer, men hos os sætter vi ind og fokuserer på lige præcis de problemer, jeres barn oplever med matematik.

Med lektiehjælp i matematik kan vi således hjælpe dit barn til at blive bedre til helt generelt at få en bedre forståelse for fagets problemstillinger samt til at regne og løse matematikopgaver.

Dette sker gennem motiverende privatundervisning i form af intensiv træning af alderssvarende færdigheder inden for blandt andet regningsarterne, brøkregning, procentregning, geometri, ligningsløsning, statistik, grafer og diagrammer samt formler og regneudtryk.

Vores dygtige mentorer vil desuden hjælpe med at overføre færdighederne på anvendelsesorienterede problemer og på den måde hjælpe dit barn med at opleve succes med matematikfaget.