Engelsk

Hos Mentorhjælp tilbyder vi kvalificeret og kompetent undervisning i engelskfaget, så jeres barn kan blive bedre til engelsk i både skrift og tale.

Når det drejer sig om at skærpe sine evner i engelsk, er der mange forskellige måder at lære på, og ofte har den enkelte elev helt specifikke indlæringsbehov. Uanset om jeres barns vej til bedre engelskkundskaber går gennem pædagogiske lege og aktiviteter eller gennem avancerede og tekniske tests, er vores engelskundervisere klar til at forbedre, såvel jeres barns skriftlige som mundtlige færdigheder. De kan nemlig hjælpe både med udtale, skriftlige formuleringer og grammatik.

Ud fra en behovsanalyse, bliver jeres barn matchet med en underviser, der har stærke kompetencer indenfor engelskfaget og vi tilpasser herefter et undervisningsforløb, der passer til lige præcis til den situation jeres barn står i og de behov dette har.