Læringsprocessen

Fra analyse af behov til succes

Behovsanalyse

Inden forløbet starter, vil vi spørge ind til jeres barns skolegang, hvilke faglige udfordringer det har, dets sociale trivsel, hvad barnet interesserer sig for samt dets motivation for at lære, og således i fællesskab finde frem til, hvad jeres barns udfordringer og behov er.
Med afsæt i samtalen udarbejder vi en individuel behovsanalyse, som vil danne grundlag for det videre arbejde mellem den udvalgte mentor og jeres barn.

Udvælgelse af mentor

På baggrund af behovsanalysen og jeres forventninger til forløbet udvælger vi den helt rette mentor til jer. Alle mentorer er certificerede topstuderende, der har gennemgået en gennemgribende screeningsproces samt er testet på både deres faglige og pædagogiske færdigheder.
Vi udvælger den mentor, der passer til jeres barns udfordringer og bopæl, samt gør hvad vi kan for at finde en mentor, der samtidig matcher jeres barns personlighed og interesser.

Forventningstime

Vi ved hvor vigtigt et er, at den rette kemi er til stede mellem mentor og elev, og af den grund vil et forløb indledes med en forventningstime, som er gratis. Det vil være det første møde med jeres mentor, hvor denne enten kommer hjem til jer, eller møder jer på jeres valgte mødested, og hvor I her kan afstemme forventninger til forløbet sammen. I kan tale om jeres behov og ønsker til undervisningen samt aftale de praktiske detaljer om forløbet. Forventningstimen vil være jeres mulighed for at kunne mærke kemien, så vi sikrer, at det er det helt rette match for netop jer.

Forløbet begynder

Mentoren underviser, når det passer jer og undervisningen er særligt behovsfokuseret efter lige netop jeres barns behov og forudsætninger samt dettes læringsstil. Der er således tale om helt personlig og specifikt tilpasset lektiehjælp.
Mentoren er specialist i sit fag og i individuel undervisning og vil være helt fokuseret på lige netop jeres barns læring. Der er således tale om lektiehjælp i en-til-en øjenhøjde og dermed ingen spildtid.

Løbende underretning

Mentoren afrunder hver undervisningsgang med at skrive rapport om dagens undervisning samt planer for næste gang. Dette giver os et billede af, hvor godt forløbet skrider fremad og om matchet fungerer. I tilfælde af at du vil kende vores vurdering, er det bare at give os et kald – så informerer vi jer om det hele. I kan derudover bede om at modtage rapporten for hver gang på mail, såfremt I ønsker det.

Vælg dit barns niveau

Vi tilbyder lektiehjælp lige fra folkeskolens 0. klasse til 3.G i gymnasiet

Kontakt os

Telefontider: Mandag-fredag 12:00 - 16:00. Lørdag-søndag 13:00 - 15:00.

Ring til os på

+45 27 21 41 11

Send os en mail på kontakt@mentorhjaelp.dk

... eller kontakt os via formularen

Kontakt os